Jag har i många år arbetat med beteendefrågor inom arbetslivet.
Det är något som berikar min människosyn och konstsyn.

En slutsats är den att förändring och utveckling är livsviktigt.
Det gäller också för den som ägnar sig åt konst.
Jag har varit verksam som konstnär i drygt fyrtio år.
Samhörighet i flera konstnärsgrupper stimulerar min
konstnärliga utveckling. Likaså stöd från mentor.

Måleriet är en ständig lärandeprocess. Ett sökande där jag från
början inte vet om och var jag finner något.
Måleriet innebär närvaro i mitt liv och är en utgångspunkt
för lust och koncentration.

Måleriet berättar något om det synliga och osynliga i våra liv,
om upplevelser, fantasier, gömställen, lust, skönhet.
Mitt måleri utvecklas i en abstrakt och informell riktning. Det
är en slags konflikt som jag ännu inte löst, men som samtidigt
utmanar och motiverar.

Bostadsadress:
Susenborgsvägen 19
59232 VADSTENA

Ateljé:
Motalagatan 18
59222 VADSTENA

070-4503592

berndtjanson@hotmail.com
www.berndtjanson.se